Абонаментно поддържане

Bye-mihailova

Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. въвежда нови условия за поддръжка на вашите пожарогасители, които включват ежемесечни визуални проверки.
ЕТ “ ЕВА – Евелина Михайлова “ предлага абонаментен сервиз със сключване на договор, при максимално изгодни условия.
Ние Ви предлагаме и Договор за контрол на пожарогасителите, който включва ежемесечни периодични проверки на всички налични пожарогасители,
издаване на протокол и попълване на дневниците за обекта.