Други

Bye-mihailova

Ние можем да Ви бъдем полезни в следните области:

• Доставка и монтаж на носими и возими пожарогасители.
• Сервизни услуги- ремонт, гаранционно и следгаранционно обслужване и презареждане на всички видове пожарогасители.
• Производство, доставка и монтаж на противопожарни табла в обикновено, херметично и луксозно изпълнение.
• Доставка на пожарогасителни вещества.
• Разработване на индивидуална документация за пожарна и аварийна безопасност за конкретен обект /ПРОТИВОПОЖАРНО ДОСИЕ – набор от заповеди, наредби и инструкции по Наредба № Із-2377 за осигуряване на ПБ на обектите в съответствие с правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите /
• Изготвяне на цветни СХЕМИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ в размер А3 и/или А4 ламинирани и/или в алуминиева рамка със стъкло/.
• Провеждане на инструктажи по ПБ по реда на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд .