Продажба на пожарогасители

Bye-mihailova

– Предлагаме всички видове носими и возими пожарогасители – водни, прахови, водопенни и пожарогасители с въглероден диоксид.

– Закупените ОНЛАЙН пожарогасители се доставят безплатно до клиента в срок от 3 до 5 дни от получаването на заявката.

– Контролът при първоначалното им поставяне за експлоатация се извършват безплатно от компетентен служител на фирмата,
при посещение на място.