Служба „ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР”

Bye-mihailova

Служба „ ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР при „ПРОМЕД „ ООД осъществява технически надзор на съоръжения с повишена опасност, който включва:

1. Регистрация
2. Първоначално техническо освидетелстване
3. Разрешение за въвеждане в експлоатация
4. Издаване на ревизионна книга
5. Извършване на пълен преглед и хидравлична изпитване
6. Проверка на знанията на обслужващия персонал
7. Изготвяне на досие за всяко СПО, за всяка от страните.