Схеми за евакуация

Bye-mihailova

Схемите са изработени със специално програма отговаряща на новите изисквания съгласно Наредба № 8121з-647!
Можете да поръчате Вашите СХЕМИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ – формат А3 или формат А4, цветни, ламинирани, с двойно лепящо тиксо в готов вид за монтаж.
При липса на чертежи наш служител посещава сградите и пречертава всеки етаж, като това не влияе на цената на изработване.